Στρεπτοκοκκικές και μη αντιδραστικές αρθρίτιδες: επικαιροποίηση διαγνωστικών κριτηρίων

16ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο | Η Παιδιατρική στην πράξη
14-15 Οκτωβρίου 2023


ΟΜΙΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 | 12:00 – 12:30
Στρεπτοκοκκικές και μη αντιδραστικές αρθρίτιδες: επικαιροποίηση διαγνωστικών κριτηρίων | Σμέρλα Γ. Ρουμπίνη
Δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου