Υποτροπιάζοντα/Περιοδικά Εμπύρετα

Πρόκειται για επαναλαμβανόμενα επεισόδια πυρετού που διακόπτονται από περιόδους απυρεξίας, ενώ ο πυρετός επανεμφανίζεται σε τακτά ή μη τακτά χρονικά διαστήματα. Στην κατηγορία αυτών των νοσημάτων ανήκουν και τα «αυτοφλεγμονώδη νοσήματα». Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία ομάδα νοσημάτων που προκαλούνται από «απρόκλητα-χωρίς εμφανή αιτία» επεισόδια φλεγμονής. Τα πιο συχνά από αυτά τα νοσήματα είναι το σύνδρομο PFAPA, ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός, το HyperIgD σύνδρομο, το Traps και οι κρυοπυρινοπάθειες (CAPS).