Υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις για τα αυτοάνοσα νοσήματα;

Είναι δυνατόν με κάποιες προληπτικές εξετάσεις στο παιδί να προληφθεί το νόσημα; Ένα άλλο ερώτημα που συχνά προβληματίζει. Η κλινική εικόνα του παιδιού είναι το πρωταρχικό μας κριτήριο. Έτσι, η σωστή και τακτική κλινική εξέταση του παιδιού-ανάλογα βέβαια με την ηλικία του – και ο συνήθης για την ηλικία του εργαστηριακός έλεγχος που προτείνεται, με βάση τις οδηγίες του παιδιάτρου, είναι επαρκή για την αναγνώριση «παθολογικών ευρημάτων» λόγω των οποίων θα ζητηθεί μετέπειτα και η εκτίμηση του παιδορευματολόγου.