Διάλεξη στη 12η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδοφθαλμολογίας & Στραβισμού


Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018
10.45-11.00 π.μ.

 Διάλεξη: Οι ενδοφθάλμιες φλεγμονές στα παιδιά από την σκοπιά του παιδορευματολόγου. (Ρ. Σμέρλα)
Δείτε το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου